Αίτηση συμμετοχής με ταχυδρομική αποστολή

Αίτηση συμμετοχής με ταχυδρομική αποστολή

Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει έντυπα την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής σε μορφή word εδώ

Στη συνέχεια αφού την υπογράψει θα πρέπει να την επισυνάψει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά) και να τα αποστείλει σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681, Αθήνα, Αττικής με την ένδειξη : Συμμετοχή στο Μητρώο Ωφελούμενων MIS5074562 «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες». Υπόψη: κα Τσουκαλά Μαρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο