Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες

Οι ωφελούμενες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο θα ενημερωθούν για την έναρξη της συμβουλευτικής και για την ένταξη τους στην Πράξη από τον ανάδοχο Πάροχο Κατάρτισης.

Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού  για άνεργες γυναίκες»

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης : «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού  για άνεργες γυναίκες»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 2.000 άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών (εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ).

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», το Ινστιτούτο Εργασίας προσκαλεί επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον σας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν 2.000 καταρτιζόμενες διάρκειας 400 ωρών που συμμετέχουν σε προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε θεματικά αντικείμενα συναφή με ειδικότητες του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας.   

Οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Πράξης,  είναι  αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου και θα έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν για 400 ώρες τις καταρτιζόμενες των  προγραμμάτων κατάρτισης.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:

null

Δράσεις Εξειδικευμένης
Συμβουλευτικής-Mentoring
(6 συνεδρίες)

null

Επαγγελματική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει
120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης
και 400 ώρες πρακτικής άσκησης

null

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
των ωφελούμενων καθώς επίσης και προσέλκυση επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχουσες θα λάβουν συνολικά εκπαιδευτικό επίδομα 2.600,00 συμμετέχοντας στις  ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης. Ειδικότερα  λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης

0
Εκπαιδευτικό επίδομα
0
ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης
0
ανά ώρα πρακτικής άσκησης

Κάθε ενδιαφερόμενη για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενων», είτε να συμπληρώσει και να αποστείλει την «Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής» . Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει!

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύναται να παραταθεί με απόφαση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο