FAQs

Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού  για άνεργες γυναίκες»

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής»   για εγγραφή στο   Μητρώο   Ωφελουμένων,   έχουν άνεργες γυναίκες  έως 49 ετών οι οποίες έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι   εγγεγραμμένες    στο  Μητρώο   Ανέργων   της   Δ.ΥΠ.Α.   (πρώην  ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία ως 49 ετών, (δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 48ο έτος της ηλικίας της και να διανύει το 49ο έτος κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής της και την ένταξη τους στη Πράξη).
  1. Συμπληρώνετε και υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://creative.inegsee.gr/form/ και επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σε μορφή αρχείου  pdf

ή

  1. Συμπληρώνετε την έντυπη αίτηση και αποστείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφεται στην Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων Ανέργων παράγραφο 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να “διαφυλάξετε” την αίτησή σας, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία  και ώρα υποβολής της. Σε περίπτωση έντυπης αίτησης θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά (με αποστολή email στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει) για τον αριθμό της αίτησης σας.

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει, από την 18/01/2023 και παραμένει ανοικτή έως 20/02/2023 και ώρα 16:00

Οι υποψήφιες, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται στον Πίνακα του Μητρώου των ωφελούμενων της Περιφερειακής Ενότητας που διαμένουν και κατατάσσονται βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων συμμετοχής και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων βαθμολόγησης. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Μετά τον παραπάνω έλεγχο και μοριοδότηση, συστήνεται το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων το οποίο έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Κατόπιν των αποτελεσμάτων των Προσωρινών Πινάκων Αξιολόγησης οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις δηλώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://creative.inegsee.gr/ , συμπληρώνοντας την  σχετική φόρμα «Ένσταση επί των Αποτελεσμάτων» και θα εξετάζονται από Επιτροπή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων συγκροτείται το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων το οποίο θα περιλαμβάνει Επιλεγέντες, Επιλαχόντες & Απορριπτέους, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων δύναται να υλοποιηθεί σε κύκλους (σε τακτά χρονικά διαστήματα) με την ίδια διαδικασία αξιολόγησης έως την πλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Κάθε ενδιαφερόμενη άνεργη, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής-Mentoring, Θεωρητική κατάρτιση, Πρακτική άσκηση και Πιστοποίηση.

Κάθε ωφελούμενη θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα  (συνολικά 2.600€) για την παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης, αλλά και για την πρακτική τους άσκηση.

Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή της ωφελούμενης σε εξετάσεις πιστοποίησης,  η ωφελούμενη  δικαιούται ποσό που  αντιστοιχεί στις 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης , δηλαδή 600€.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης η ωφελούμενη  δικαιούται ποσό που  αντιστοιχεί στις 400 ώρες πρακτικής άσκησης  , δηλαδή 2.000€.

Οι πληρωμές διενεργούνται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης.  Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ  στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) ( κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) που κάθε ωφελούμενη έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» της στη δράση.

Ναι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν σύμφωνα με την Πρόσκληση όσες  είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση του δελτίου ανεργίας σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης δείτε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης δείτε εδώ.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η επικοινωνία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://creative.inegsee.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210-3327760 (αρμόδιο άτομο: κα Μαρία
Τσουκαλά)

Η ωφελούμενη «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση του παρόχου κατάρτισης, με ευθύνη της  ωφελούμενης, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας.

β. Εάν η ωφελούμενη υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.

γ. Εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση.

 

Η ωφελούμενη  υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειάς του (θεωρία & πρακτική άσκηση). Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.

Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Στην περίπτωση που η ωφελούμενη υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη) η  ωφελούμενη δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.

Σε κάθε ωφελούμενη που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από:

α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Μετάβαση στο περιεχόμενο