ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5074562 – 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», συγχρηματοδοτούμενο από … Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5074562 – 3 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» … Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5074562 – 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», συγχρηματοδοτούμενο από … Περισσότερα

Πρόσκληση συνεργασίας προς επιχειρήσεις για την ένταξη στο μητρώο επιχειρήσεων με σκοπό την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», το Ινστιτούτο Εργασίας προσκαλεί επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον σας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν 2.000 καταρτιζόμενες διάρκειας 400 ωρών που … Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προσκαλεί άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών για να υποβάλλουν αίτηση, για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», προκειμένου να συμμετέχουν σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση η οποία … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο