Πρόσκληση συνεργασίας προς επιχειρήσεις για την ένταξη στο μητρώο επιχειρήσεων με σκοπό την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες»το Ινστιτούτο Εργασίας προσκαλεί επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον σας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν 2.000 καταρτιζόμενες διάρκειας 400 ωρών που συμμετέχουν σε προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε θεματικά αντικείμενα συναφή με ειδικότητες του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας.   

Οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Πράξης,  είναι  αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου και θα έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν για 400 ώρες τις καταρτιζόμενες των  προγραμμάτων κατάρτισης.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο