ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5074562 – 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), του Υποέργου 6 «Δημοσιότητα – Συντονισμός – Διαχείριση»

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» MIS 5074562

Σχετικά αρχεία

Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψήφιων γυναικών

Μετάβαση στο περιεχόμενο